Kamerstuk 35300-X-35

Motie van het lid Kerstens over middelen uit RVU-boetes ten goede laten komen aan Defensiemedewerkers

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 7 november 2019
Indiener(s): John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-35.html
ID: 35300-X-35

100,0 %
0,0 %

GL

PvdD

vKA

DENK

50PLUS

CU

SGP

D66

SP

PvdA

PVV

Van Haga

CDA

FvD

VVD


Nr. 35 MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 7 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Defensie heeft laten weten bezwaar aan te tekenen tegen de in het verleden door de Belastingdienst opgelegde RVU-boetes ingeval van leeftijdsontslag;

overwegende dat hiermee aanzienlijke bedragen zijn gemoeid;

verzoekt de regering, indien Defensie in het gelijk gesteld zal worden, de middelen die hiermee gemoeid zijn ten goede te laten komen aan de medewerkers van Defensie, bijvoorbeeld in de vorm van een aantrekkelijk functie- en beloningsgebouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens