Stemming

Motie van het lid Kerstens c.s. over de na Veteranendag resterende gelden bestemmen ten behoeve van veteranen

100,0 %
0,0 %


PvdD

SGP

D66

VVD

GL

PVV

PvdA

Groep Krol/vKA

Van Haga

SP

FvD

DENK

CDA

CU

50PLUS


Nr. 79 MOTIE VAN HET LID KERSTENS C.S.

Voorgesteld 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nederlandse Veteranendag dit jaar vanwege COVID-19 veel kleiner van opzet was dan voorgaande jaren;

overwegende dat als gevolg daarvan sprake is van onderbesteding van de daarvoor gereserveerde middelen;

verzoekt de regering, een bestemming te vinden voor de aldus resterende middelen ten behoeve van onze veteranen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een geldelijke bijdrage aan veteranenontmoetingscentra die de afgelopen maanden fors getroffen zijn door de beperkende maatregelen vanwege COVID-19,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

Van Helvert

Krol


Motie van het lid Kerstens c.s. over de na Veteranendag resterende gelden bestemmen ten behoeve van veteranen

2020-06-30
Dossier: 35300-X
Indiener(s): Martijn van Helvert (CDA), John Kerstens (PvdA), Henk Krol (Groep Krol/vKA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-79.html