Kamerstuk 35300-X-25

Motie van het lid Diks over afzien van het verspreiden van nepnieuws voor militaire doeleinden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 7 november 2019
Indiener(s): Isabelle Diks (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-25.html
ID: 35300-X-25

36,2 %
63,8 %

CU

D66

SGP

vKA

PvdD

CDA

50PLUS

PVV

SP

Van Haga

GL

VVD

DENK

FvD

PvdA


Nr. 25 MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld 7 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staatssecretaris van Defensie heeft aangegeven te willen onderzoeken of Defensie nepnieuws kan inzetten voor militaire doeleinden;

overwegende dat de strijd tegen nepnieuws van vitaal belang is voor het beschermen van democratische samenlevingen, en dat het dus van belang is dat de Nederlandse overheid nepnieuws bestrijdt in plaats van creëert;

verzoekt de regering, af te zien van het verspreiden van nepnieuws voor militaire doeleinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Diks