Kamerstuk 35300-X-75

Motie van het lid Karabulut c.s. over een tegemoetkoming voor alle onderofficieren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020


49,3 %
50,7 %

VVD

DENK

GL

PvdD

Van Haga

CU

SGP

FvD

SP

PvdA

50PLUS

Groep Krol/vKA

PVV

CDA

D66


Nr. 75 MOTIE VAN HET LID KARABULUT C.S.

Voorgesteld 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat grote groepen onderofficieren moeite hebben om de stijgende kosten van levensonderhoud te voldoen van hun al jarenlang te bescheiden salaris;

constaterende dat het personeel in het beleid van het Ministerie van Defensie op één moet staan;

constaterende dat het nieuwe bezoldigingssysteem geen doorgang kan vinden per 1 juli 2020;

van mening dat het beleid van bindingspremies niet willekeurig zou mogen worden toegepast;

tevens van mening dat onderofficieren de ruggengraat van het personeel van Defensie vormen;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk in overleg met belangenbehartigers een tegemoetkoming voor alle onderofficieren mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Kerstens

Van den Nieuwenhuijzen