Kamerstuk 35300-X-60

Stand van zaken chroom-6 bij Defensie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 28 februari 2020
Indiener(s): Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-60.html
ID: 35300-X-60