Stemming

Motie van het lid Krol c.s. over het bezoldigingshuis van militairen meer in overeenstemming brengen met andere sectoren

49,3 %
50,7 %


CDA

SGP

GL

PvdD

SP

VVD

Groep Krol/vKA

PVV

DENK

CU

D66

50PLUS

Van Haga

FvD

PvdA


Nr. 81 MOTIE VAN HET LID KROL C.S.

Voorgesteld 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er hoge eisen worden gesteld aan militairen en het werk veeleisend is;

overwegende dat er veel militairen ontslag nemen vanwege een andere baan met een hoger salaris;

verzoekt de regering, met een voorstel te komen om het bezoldigingshuis voor militairen meer in overeenstemming te brengen met het loon in vergelijkbare functies in andere sectoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Kerstens

Karabulut


Motie van het lid Krol c.s. over het bezoldigingshuis van militairen meer in overeenstemming brengen met andere sectoren

2020-06-30
Dossier: 35300-X
Indiener(s): John Kerstens (PvdA), Henk Krol (Groep Krol/vKA), Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-81.html