Stemming

Motie van het lid Van den Nieuwenhuijzen c.s. over uitbreiding van de medische staf van Defensie

100,0 %
0,0 %


Groep Krol/vKA

Van Haga

SGP

GL

50PLUS

PVV

FvD

DENK

CU

PvdA

D66

PvdD

SP

VVD

CDA


Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VAN DEN NIEUWENHUIJZEN C.S.

Voorgesteld 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gedurende de coronacrisis van grote meerwaarde is gebleken dat Defensie de nationale zorgketen kan ondersteunen met het organiseren van logistiek, de inzet van militair medisch personeel en het leveren van medische goederen uit bestaande voorraden;

verzoekt de regering, bij de aangekondigde herijking van de Defensienota dit najaar een onderbouwd besluit op te nemen over het al dan niet uitbreiden van de medische staf van Defensie en het verwerven van voorraden medische goederen, met het oog op de ondersteuning van de civiele zorg bij calamiteiten in de toekomst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Nieuwenhuijzen

Kerstens

Karabulut


Motie van het lid Van den Nieuwenhuijzen c.s. over uitbreiding van de medische staf van Defensie

2020-06-30
Dossier: 35300-X
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP), Tom van den Nieuwenhuijzen-Wittens (GL), John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-76.html