Stemming

Motie van het lid Karabulut c.s. over een tegemoetkoming voor alle onderofficieren

49,3 %
50,7 %


GL

Groep Krol/vKA

Van Haga

D66

SP

VVD

CU

SGP

CDA

FvD

PvdD

PVV

50PLUS

DENK

PvdA


Nr. 75 MOTIE VAN HET LID KARABULUT C.S.

Voorgesteld 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat grote groepen onderofficieren moeite hebben om de stijgende kosten van levensonderhoud te voldoen van hun al jarenlang te bescheiden salaris;

constaterende dat het personeel in het beleid van het Ministerie van Defensie op één moet staan;

constaterende dat het nieuwe bezoldigingssysteem geen doorgang kan vinden per 1 juli 2020;

van mening dat het beleid van bindingspremies niet willekeurig zou mogen worden toegepast;

tevens van mening dat onderofficieren de ruggengraat van het personeel van Defensie vormen;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk in overleg met belangenbehartigers een tegemoetkoming voor alle onderofficieren mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Kerstens

Van den Nieuwenhuijzen


Motie van het lid Karabulut c.s. over een tegemoetkoming voor alle onderofficieren

2020-06-30
Dossier: 35300-X
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP), Tom van den Nieuwenhuijzen-Wittens (GL), John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-75.html