Stemming

Motie van het lid Bosman c.s. over een onderzoek hoe de vervroegde-uittredingsregeling van militairen past in de financiële wet- en regelgeving

100,0 %
0,0 %


DENK

FvD

PvdD

PvdA

SP

D66

GL

SGP

CU

Groep Krol/vKA

VVD

CDA

Van Haga

PVV

50PLUS


Nr. 80 MOTIE VAN HET LID BOSMAN C.S.

Voorgesteld 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat militairen met leeftijdsontslag gaan vijf jaar voor de AOW-leeftijd;

constaterende dat Defensie hierdoor een RVU-heffing afdraagt;

overwegende de nieuwe pensioenwetgeving;

overwegende de bijzondere positie van de militair;

verzoekt de regering, een onderzoek uit te laten voeren door een onafhankelijke partij, waarin wordt bezien op welke wijze de vervroegde-uittredingsregeling van militairen, in relatie tot de bijzondere positie van de militair, past in de financiële wet- en regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosman

Van Helvert

Belhaj


Motie van het lid Bosman c.s. over een onderzoek hoe de vervroegde-uittredingsregeling van militairen past in de financiële wet- en regelgeving

2020-06-30
Dossier: 35300-X
Indiener(s): André Bosman (VVD), Martijn van Helvert (CDA), Salima Belhaj (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-80.html