Kamerstuk 35300-X-78

Motie van het lid Kerstens c.s. over een nieuw functie- en beloningsgebouw vóór de begrotingsbehandeling

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020


49,3 %
50,7 %

PvdA

D66

VVD

SP

Groep Krol/vKA

FvD

Van Haga

50PLUS

CU

PvdD

DENK

SGP

CDA

GL

PVV


Nr. 78 MOTIE VAN HET LID KERSTENS C.S.

Voorgesteld 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in een eerder arbeidsvoorwaardenakkoord tussen Defensie en vakbonden afspraken zijn gemaakt om per 1 juli 2020 een nieuw functie- en beloningsgebouw dat van Defensie een aantrekkelijkere werkgever zal maken te realiseren alsook dat dat noodzakelijk is, gelet op de hardnekkige personeelstekorten en de concurrentie op de arbeidsmarkt;

constaterende dat bij de uitwerking daarvan vertraging is opgetreden;

verzoekt de regering, om voldoende middelen te reserveren, het overleg met vakorganisaties te hervatten en voor de begrotingsbehandeling van dit jaar te komen tot een nieuw functie- en beloningsgebouw conform de afspraken als hierboven bedoeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

Karabulut

Van den Nieuwenhuijzen

Krol