Stemming

Motie van het lid Stoffer over prioriteit geven aan een zo spoedig mogelijke implementatie van GrIT

77,9 %
22,1 %


vKA

CU

VVD

PvdA

SGP

FvD

50PLUS

DENK

SP

GL

Van Haga

D66

PVV

PvdD

CDA


Nr. 39 MOTIE VAN HET LID STOFFER

Voorgesteld 7 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat informatiegestuurd optreden steeds belangrijker wordt;

overwegende dat een goed functionerend en veilig basis-IT-systeem in de vorm van het GrIT op dit moment nog onvoldoende van de grond komt;

verzoekt de regering, nadrukkelijk prioriteit te geven aan een zo spoedig mogelijke implementatie van het GrIT, en de Kamer te informeren over het bijbehorende budget,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer


Motie van het lid Stoffer over prioriteit geven aan een zo spoedig mogelijke implementatie van GrIT

2019-11-07
Dossier: 35300-X
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-39.html