Stemming

Motie van het lid Kerstens over veteranenontmoetingscentra

100,0 %
0,0 %


CU

CDA

SP

D66

SGP

PvdA

PvdD

DENK

Van Haga

PVV

FvD

VVD

50PLUS

GL

vKA


Nr. 36 MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 7 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veteranenontmoetingscentra een belangrijke rol spelen in het sociale leven van veel veteranen;

overwegende dat het de taak van gemeenten is bedoelde centra in voorkomende gevallen te ondersteunen;

overwegende dat het kan voorkomen dat een veteranenontmoetingscentrum desondanks in de problemen komt;

verzoekt de regering, in zo'n geval in overleg met de desbetreffende gemeente maatwerk te leveren, zodat bedoeld centrum een ontmoetingsplek voor veteranen kan blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens


Motie van het lid Kerstens over veteranenontmoetingscentra

2019-11-07
Dossier: 35300-X
Indiener(s): John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-36.html