Kamerstuk 35300-X-62

Reactie op verzoek commissie over welke bewindspersonen verantwoordelijk zijn voor de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 27 maart 2020
Indiener(s): Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-62.html
ID: 35300-X-62

Nr. 62 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 maart 2020

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Baudet (FvD) over de RVU-boete. RVU staat voor Regeling Vervroegde Uittreding (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 2266). Deze vragen zijn ingezonden op 5 maart 2020 met kenmerk 2020Z04348.

In antwoord op de aanvullende vragen van de vaste commissie voor Defensie over welke bewindspersonen voor dit dossier verantwoordelijk zijn, kan ik u berichten dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verantwoordelijk is voor het pensioenbeleid (inclusief prepensioen). De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst is belast met fiscaal beleid waaronder op het gebied van de Wet op de loonbelasting 1964, waarin de pseudo-eindheffing op RVU-regelingen is opgenomen. De Staatssecretaris van Defensie is verantwoordelijk voor de afdracht van pseudo-eindheffing via de loonaangifte. Ten aanzien van de vraag over de door Defensie betaalde RVU-heffing verwijs ik naar het antwoord op vraag 2. van de Kamervragen.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser