Kamerstuk 35300-X-24

Motie van het lid Diks over het individueel checken van gegevens bedoeld voor buitenlandse veiligheidsdiensten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 7 november 2019
Indiener(s): Isabelle Diks (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-24.html
ID: 35300-X-24

31,5 %
68,5 %

CDA

SGP

GL

CU

FvD

PVV

PvdD

SP

DENK

D66

vKA

PvdA

Van Haga

VVD

50PLUS


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld 7 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de CTIVD heeft geconcludeerd dat de veiligheidsdiensten onzorgvuldig hebben gehandeld bij het delen van verzamelde gegevens met buitenlandse veiligheidsdiensten, waaronder door al aan te nemen dat gegevens zijn geëvalueerd in de zin van de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten wanneer ze categorisch of geautomatiseerd zijn gecheckt;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat de MIVD en de AIVD gegevens pas als geëvalueerd beschouwen ten behoeve van het delen van gegevens met buitenlandse diensten, indien de gegevens individueel zijn gecheckt op hun inhoud,

en gaat over tot de orde van de dag.

Diks