Stemming

Motie van het lid De Roon over beëindigen van alle activiteiten gericht op het werven van personen met een buitenlandse nationaliteit

16,8 %
83,2 %


50PLUS

PvdA

CDA

D66

PvdD

vKA

DENK

Van Haga

FvD

VVD

SP

CU

GL

SGP

PVV


Nr. 21 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld 7 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister een onderzoek wil instellen naar de haalbaarheid en wenselijkheid om onze krijgsmacht te vullen met niet-Nederlanders;

overwegende dat Defensiepersoneel de Nederlandse normen en waarden behoort te vertegenwoordigen en te verdedigen;

verzoekt de regering, dat onderzoek niet in te stellen en alle activiteiten gericht op de werving van personen met een buitenlandse nationaliteit met onmiddellijke ingang te beëindigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon


Motie van het lid De Roon over beëindigen van alle activiteiten gericht op het werven van personen met een buitenlandse nationaliteit

2019-11-07
Dossier: 35300-X
Indiener(s): Raymond de Roon (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-21.html