Kamerstuk 35300-X-4

Personeelsrapportage over midden 2019

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 17 september 2019
Indiener(s): Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-4.html
ID: 35300-X-4

Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 september 2019

Hierbij bied ik u de Personeelsrapportage Defensie over midden 2019 aan. De Personeelsrapportage bevat gegevens over het personeel en de formatie van Defensie1. Aanvullend treft u informatie aan over de onderwerpen Diversiteit & Inclusiviteit en over onder meer de «flexibele schil» van de personeelscomponent van de adaptieve krijgsmacht.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser