Stemming

Motie van de leden Karabulut en Kerstens over voldoende financiële ondersteuning voor veteranen met PTSS

49,0 %
51,0 %


PVV

FvD

DENK

GL

D66

PvdA

CDA

SP

vKA

SGP

Van Haga

50PLUS

PvdD

CU

VVD


Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN KERSTENS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gedurende tientallen jaren tienduizenden militairen voor Nederland hebben gediend in tal van verschillende buitenlandse missies;

constaterende dat een aanzienlijke minderheid van deze veteranen zwaar psychisch is beschadigd en vervreemd van Defensie en zelfs de gehele maatschappij;

constaterende dat Defensie een zorgplicht heeft voor al deze veteranen, ook voor hen die uit beeld blijven;

voorts constaterende dat decentralisering van het veteranenbeleid het voordeel van divers maatwerk oplevert in afzonderlijke gemeenten, maar dat gemeenten niet allemaal in staat zijn financieel aan de behoeften te voldoen;

verzoekt de regering, het veteranenwerk van alle decentrale overheden en alle behandelinstellingen voor veteranen met PTSS voldoende financiële ondersteuning te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Kerstens


Motie van de leden Karabulut en Kerstens over voldoende financiële ondersteuning voor veteranen met PTSS

2019-10-30
Dossier: 35300-X
Indiener(s): John Kerstens (PvdA), Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-9.html