Wetsvoorstel 34302 - 15 september 2015

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 november 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Brief regering
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Brief regering
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Amendement
Stemmen - uitstellen
Motie (gewijzigd/nader)
Nota van wijziging
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Amendement
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Brief regering
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Voorzetting (plenair debat)
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Voorzetting (plenair debat)
Brief regering
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Amendement
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Amendement
Leveren inbreng
Amendement
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering