Kamerstuk 34302-28

Amendement van de leden Bashir en Grashoff dat ervoor zorgt dat de lastenverlichting van € 838 miljoen per jaar naar iedereen gaat en niet alleen naar de hoogste inkomens

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 10 november 2015
Indiener(s): Farshad Bashir (SP), Rik Grashoff (GL)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-28.html
ID: 34302-28
Wijzigingen: 34302-81

Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BASHIR EN GRASHOFF

Ontvangen 10 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

De in artikel I, onderdeel B, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door:

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 19.922

7,99%

€ 19.922

€ 33.715

€ 1.591

12,00%

€ 33.715

€ 58.421

€ 3.246

40,15%

€ 58.421

€ 13.165

52,00%

II

De in artikel I, onderdeel C, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door:

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 19.922

7,99%

€ 19.922

€ 34.027

€ 1.591

12,00%

€ 34.027

€ 58.421

€ 3.283

40,15%

€ 58.421

€ 13.077

52,00%

III

Artikel I, onderdeel K, vervalt.

IV

In artikel II, onderdeel A, wordt «0,2%-punt» vervangen door: 0,15%-punt.

V

Artikel III, onderdeel A, vervalt.

VI

Artikel IV vervalt.

VII

Artikel V vervalt.

VIII

Artikel VI vervalt.

IX

Artikel VII vervalt.

X

Artikel VIII vervalt.

XI

Artikel IX vervalt.

XII

Artikel X vervalt.

XIII

Artikel XI vervalt.

XIV

Artikel XII vervalt.

XV

Artikel XIII vervalt.

XVI

Artikel XIV vervalt.

XVII

Artikel XV vervalt.

XVIII

Artikel XVI vervalt.

XIX

De in artikel XVII, onderdeel A, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door:

Bij een belastbaar loon van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 19.922

7,99%

€ 19.922

€ 33.715

€ 1.591

12,00%

€ 33.715

€ 58.421

€ 3.246

40,15%

€ 58.421

€ 13.165

52,00%

XX

De in artikel XVII, onderdeel B, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door:

Bij een belastbaar loon van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 19.922

7,99%

€ 9.922

€ 34.027

€ 1.591

12,00%

€ 34.027

€ 58.421

€ 3.283

40,15%

€ 58.421

€ 13.077

52,00%

XXI

Artikel XVII, onderdeel F, vervalt.

XXII

In artikel XVIII, onderdeel A, wordt «0,2%-punt» vervangen door: 0,15%-punt.

XXIII

Artikel XIX vervalt.

XXIV

Artikel XX vervalt.

XXV

Artikel XXI vervalt.

XXVI

Artikel XXII vervalt.

XXVII

Artikel XXIII vervalt.

XXVIII

Artikel XXIV vervalt.

XXIX

Artikel XXV vervalt.

XXX

Artikel XXVI vervalt.

XXXI

Artikel XXVII vervalt.

XXXII

Artikel XXVIII vervalt.

XXXIII

Artikel XXIX vervalt.

XXXIV

Artikel XXX vervalt.

XXXV

Artikel XXXI vervalt.

XXXVI

Artikel XXXII vervalt.

XXXVII

Artikel XLVII vervalt.

XXXVIII

Artikel LII, eerste lid, onderdeel k, vervalt onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel j door een punt.

Toelichting

Er is genoeg voor iedereen! Het wetsvoorstel gebruikt € 838 miljoen per jaar voor een lastenverlichting voor de hoogste inkomens. Dit amendement zorgt ervoor dat deze lastenverlichting naar iedereen gaat en niet alleen naar de hoogste inkomens. Zo profiteert iedereen van lastenverlichting: hoge en lage inkomens.

Dit amendement zorgt ervoor dat:

  • het tarief van de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting per 1 januari 2016 ten opzichte van het wetsvoorstel met 0,41%-punt wordt verlaagd;

  • de bovengrens van de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting per 1 januari 2016 ten opzichte van het wetsvoorstel met € 8.000 wordt verlaagd;

  • het eindpunt van de afbouw van de algemene heffingskorting in afwijking van het wetsvoorstel niet automatisch gekoppeld wordt aan de bovengrens van de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting;

  • de in het wetsvoorstel opgenomen stapsgewijze verhoging van de bovengrens van de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting met € 300 per jaar in de jaren 2017 tot en met 2031 niet doorgaat;

  • de stapsgewijze verhoging van het tarief van de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting in de jaren 2017 tot en met 2031 met in totaal 0,9%-punt niet doorgaat.

Dit amendement hoort budgettair neutraal te zijn.

Bashir Grashoff