Kamerstuk 34302-74

Motie van het lid Krol over terugdraaien van de verhoging van de inkomensafhankelijke Zvw-premie

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 11 november 2015
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-74.html
ID: 34302-74

19,3 %
80,7 %

D66

CDA

VVD

Van Vliet

CU

GrKÖ

GL

Houwers

50PLUS

SP

SGP

GrBvK

PVV

PvdA

PvdD

Lid-Klein


Nr. 74 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de inkomensafhankelijke Zorgverzekeringwetpremie (Zvw-premie) voor gepensioneerden in 2016 verhoogd wordt, en voor werknemers en werkgevers verlaagd;

overwegende dat de voorgenomen premieverhoging bijvoorbeeld voor een paar met AOW en een aanvullend pensioen van € 10.000 een negatief koopkrachteffect heeft van 0,3%;

voorts overwegende dat de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden structureel méér in lijn gebracht moet worden met de koopkrachtontwikkeling van werkenden;

verzoekt de regering, de verhoging van de inkomensafhankelijke Zvw-premie voor gepensioneerden terug te draaien en dit budgettair neutraal te dekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol