Stemming

Motie van het lid Klein over stimuleren van het verstrekken van bedrijfsfietsen

15,3 %
84,7 %


CU

GrBvK

50PLUS

PvdD

CDA

SGP

VVD

GrKÖ

Houwers

GL

Van Vliet

SP

D66

PvdA

PVV

Lid-Klein


Nr. 66 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er veel belastinggeld is gegaan naar vergroende autobelastingen;

constaterende dat het aantal fietsen verstrekt door een bedrijf dramatisch is teruggelopen sinds de invoering van de werkkostenregeling;

overwegende dat het stimuleren van het gebruik van de fiets de meest groene oplossing is;

verzoekt de regering, een betere stimulering van bedrijfsfietsen in het kader van een echte vergroening van ons belastingstelsel op te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein


Motie van het lid Klein over stimuleren van het verstrekken van bedrijfsfietsen

2015-11-11
Dossier: 34302
Indiener(s): Norbert Klein (Lid-Klein)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-66.html