Stemming

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over tolheffing voor vrachtwagens

25,3 %
74,7 %


50PLUS

PvdA

GL

Van Vliet

CU

VVD

GrKÖ

SP

PvdD

Lid-Klein

GrBvK

Houwers

D66

CDA

SGP

PVV


Nr. 59 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S.

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Duitsland een tolheffing voor vrachtwagens heeft ingevoerd en België voornemens is om dit te doen;

overwegende dat een tolheffing voor vrachtwagens bijdraagt aan een betere leefomgeving;

verzoekt de regering om, in het Belastingplan 2017 een concreet voorstel te doen voor de invoering van een tolheffing voor vrachtwagens in Nederland;

verzoekt de regering tevens om de opbrengst van de tolheffing in te zetten voor lagere lasten op arbeid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Bashir

Grashoff


Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over tolheffing voor vrachtwagens

2015-11-11
Dossier: 34302
Indiener(s): Farshad Bashir , Rik Grashoff (GL), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-59.html