Kamerstuk 34302-64

Motie van het lid Klein over versoepelen van de fiscale vrijstellingsregeling voor vrijwilligers

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 11 november 2015
Indiener(s): Norbert Klein (Lid-Klein)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-64.html
ID: 34302-64

32,0 %
68,0 %

PvdD

D66

SGP

GrBvK

Van Vliet

Lid-Klein

PvdA

PVV

50PLUS

GrKÖ

VVD

CU

Houwers

GL

CDA

SP


Nr. 64 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een participatiesamenleving beoogt;

overwegende dat vrijwilligers hieraan een grote bijdrage leveren;

verzoekt de regering, te onderzoeken onder welke voorwaarden de fiscale vrijstellingsregeling voor vrijwilligers kan worden versoepeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein