Kamerstuk 34302-64

Motie van het lid Klein over versoepelen van de fiscale vrijstellingsregeling voor vrijwilligers

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 11 november 2015
Indiener(s): Norbert Klein (Klein)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-64.html
ID: 34302-64

32,0 %
68,0 %

VVD

CU

GrKÖ

50PLUS

SGP

PvdA

GrBvK

Van Vliet

Klein

Houwers

PvdD

PVV

D66

SP

GL

CDA


Nr. 64 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een participatiesamenleving beoogt;

overwegende dat vrijwilligers hieraan een grote bijdrage leveren;

verzoekt de regering, te onderzoeken onder welke voorwaarden de fiscale vrijstellingsregeling voor vrijwilligers kan worden versoepeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein