Stemming

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een overgangsrecht voor huurtoeslag voor ouderen

40,0 %
60,0 %


Van Vliet

VVD

CU

SGP

GL

PVV

GrBvK

D66

PvdD

Houwers

PvdA

SP

CDA

Lid-Klein

GrKÖ

50PLUS


Nr. 54 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door het vervallen van de ouderentoeslag in box 3 per 1 januari 2016, ouderen met een klein aanvullend pensioen die gespaard hebben voor hun oude dag, hun hele huurtoeslag kunnen kwijtraken;

van mening dat het onredelijk is dat deze AOW'ers die geen of nauwelijks aanvullend pensioen hebben, hun hele huurtoeslag kwijtraken;

verzoekt de regering, voor ouderen die in 2015 recht hadden op huurtoeslag doordat zij gebruikmaakten van de ouderentoeslag in box 3, overgangsrecht in te richten, zodat zij recht blijven houden op de huurtoeslag als zij aan de overige voorwaarden daarvoor voldoen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Schouten

Dijkgraaf


Motie van het lid Omtzigt c.s. over een overgangsrecht voor huurtoeslag voor ouderen

2015-11-11
Dossier: 34302
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA), Carola Schouten (CU), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-54.html