Kamerstuk 34302-89

Motie van het lid Grashoff over 15 megaton extra CO2-reductie

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 17 november 2015
Indiener(s): Rik Grashoff (GL)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-89.html
ID: 34302-89

26,0 %
74,0 %

D66

SGP

GL

GrKÖ

PVV

CU

50PLUS

GrBvK

PvdA

PvdD

VVD

Van Vliet

Lid-Klein

Houwers

CDA

SP


Nr. 89 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld 17 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vergroening thans in het Belastingplan 2016 ruim onvoldoende tot stand is gekomen;

overwegende dat voor het behalen van de benodigde 15 megaton extra CO2-reductie om aan de uitspraak van de Urgendazaak en de motie-Klaver c.s. (34 300, nr. 24) te voldoen, nadere fiscale maatregelen nodig zullen zijn;

verzoekt de regering om, voor 1 april 2016 een aanvullend pakket fiscale en andere maatregelen aan de Kamer voor te leggen waarmee die extra 15 megaton CO2-reductie wordt behaald, en dit plan door een onafhankelijk bureau te laten doorrekenen;

verzoekt de regering voorts om, de benodigde extra fiscale maatregelen uit dit pakket op te nemen in het Belastingplan 2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff