Kamerstuk 34302-51

Amendement van de leden Van Weyenberg en Bashir dat de maximale arbeidskorting ten opzichte van het wetsvoorstel met € 65 verhoogt naar € 3168

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 11 november 2015
Indiener(s): Farshad Bashir (SP), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-51.html
ID: 34302-51

Nr. 51 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN BASHIR

Ontvangen 11 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel H, onder 1, wordt «€ 3.103» vervangen door: € 3.168.

II

In artikel XVII, onderdeel D, wordt «€ 3.103» vervangen door: € 3.168.

III

Artikel XLII, onderdeel A, vervalt.

IV

Artikel XLII, onderdeel B, vervalt.

V

Artikel XLII, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt «€ 0,20064» vervangen door: € 0,21282.

2. In onderdeel 2 wordt «€ 0,06954» vervangen door: € 0,07376.

3. In onderdeel 3 wordt «€ 0,02537» vervangen door: € 0,02691.

4. In onderdeel 4 wordt «€ 0,01212» vervangen door: € 0,01286.

5. In onderdeel 9 wordt «€ 0,20064» vervangen door: € 0,21282.

VI

In artikel XLII wordt artikel 60 als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt «€ 0,03222» vervangen door: € 0,03418.

2. In onderdeel 2 wordt «€ 0,02339» vervangen door: € 0,02481.

3. In onderdeel 3 wordt «€ 0,02537» vervangen door: € 0,02691.

4. In onderdeel 4 wordt «€ 0,01212» vervangen door: € 0,01286.

VII

Artikel LII, tweede lid, vervalt.

Toelichting

Dit amendement verhoogt de maximale arbeidskorting ten opzichte van het wetsvoorstel met € 65 naar € 3.168. Deze wordt bekostigd uit het behoud van de kolenbelasting voor het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie. Dit levert € 189 miljoen op. In verband met het vervallen van de invoering van de vrijstelling komt ook de inwerkingtreding bij koninklijk besluit te vervallen voor de verhoging van de energiebelasting. Deze verhoging treedt nu in werking per 1 januari 2016. Het amendement voorziet verder in een extra verhoging van de tarieven in de energiebelasting voor aardgas met een gelijk percentage over alle schijven. Het relatieve verschil tussen het reguliere aardgastarief en het tarief voor aardgas gebruikt in de glastuinbouw blijft in stand. De opbrengst van de tariefsverhoging bedraagt € 200 miljoen.

Van Weyenberg Bashir