Kamerstuk 34302-57

Motie van het lid Bashir c.s. over belasten van het werkelijk rendement op vermogen

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 11 november 2015
Indiener(s): Farshad Bashir , Steven van Weyenberg (D66), Rik Grashoff (GL)
Onderwerpen: begroting belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-57.html
ID: 34302-57
Wijzigingen: 34302-97

Nr. 57 MOTIE VAN HET LID BASHIR C.S.

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Kamer een breed gedeelde wens leeft om werkelijk rendement op vermogen te belasten, in plaats van een forfaitair rendement;

verzoekt de regering, bij het Belastingplan 2017 met voorstellen te komen om per 2018 werkelijk rendement op vermogen te belasten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Van Weyenberg

Grashoff