Kamerstuk 34302-97

Gewijzigde motie van het lid Bashir c.s.(t.v.v. 34302, nr.57) over belasten van het werkelijk rendement op vermogen

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 12 november 2015
Indiener(s): Farshad Bashir , Steven van Weyenberg (D66), Rik Grashoff (GL)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-97.html
ID: 34302-97
Origineel: 34302-57

90,0 %
10,0 %

PvdA

Van Vliet

50PLUS

D66

PVV

GrKÖ

GrBvK

CDA

PvdD

GL

Lid-Klein

CU

Houwers

SGP

SP

VVD


Nr. 97 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BASHIR C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 57

Voorgesteld 18 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Kamer een breed gedeelde wens leeft om werkelijk rendement op vermogen te belasten, in plaats van een forfaitair rendement;

verzoekt de regering om, een uiterste inspanningsverplichting op zich te nemen om bij het Belastingplan 2017 met voorstellen te komen om per 2018 werkelijk rendement op vermogen te belasten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Van Weyenberg

Grashoff