Stemming

Motie van het lid Klein over versoepelen van de fiscale vrijstellingsregeling voor vrijwilligers

32,0 %
68,0 %


PvdD

D66

SGP

GrBvK

PvdA

Klein

Van Vliet

PVV

50PLUS

GrKÖ

VVD

CU

Houwers

GL

CDA

SP


Nr. 64 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een participatiesamenleving beoogt;

overwegende dat vrijwilligers hieraan een grote bijdrage leveren;

verzoekt de regering, te onderzoeken onder welke voorwaarden de fiscale vrijstellingsregeling voor vrijwilligers kan worden versoepeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein


Motie van het lid Klein over versoepelen van de fiscale vrijstellingsregeling voor vrijwilligers

2015-11-11
Dossier: 34302
Indiener(s): Norbert Klein (Lid-Klein)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-64.html