Stemming

Motie van de leden Grashoff en Groot over afschaffen van de EU-vrijstellingsmogelijkheid voor energiebelasting

48,7 %
51,3 %


50PLUS

GrBvK

PVV

D66

SP

CU

Lid-Klein

VVD

PvdA

SGP

PvdD

CDA

GrKÖ

Houwers

Van Vliet

GL


Nr. 68 MOTIE VAN HET DE LEDEN GRASHOFF EN GROOT

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er in de EU-richtlijn inzake de energiebelasting een belastingvrijstellingsmogelijkheid bestaat voor de metallurgische en mineralogische industrie;

overwegende dat deze vrijstellingsmogelijkheid leidt tot ongewenste belastingconcurrentie tussen EU-lidstaten;

verzoekt de regering, zich in EU-verband in te spannen om te komen tot afschaffing van deze vrijstellingsmogelijkheid en daarvoor de periode van het Nederlandse voorzitterschap ten volle te benutten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Groot


Motie van de leden Grashoff en Groot over afschaffen van de EU-vrijstellingsmogelijkheid voor energiebelasting

2015-11-11
Dossier: 34302
Indiener(s): Ed Groot (PvdA), Rik Grashoff (GL)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-68.html