Kamerstuk 34302-56

Motie van het lid Omtzigt c.s. over gedragsprikkels waardoor het draagkrachtprincipe in de knel komt

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 11 november 2015
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA), Carola Schouten (CU), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-56.html
ID: 34302-56

39,3 %
60,7 %

PVV

D66

CU

Klein

Houwers

SGP

CDA

GL

GrBvK

SP

50PLUS

GrKÖ

PvdD

Van Vliet

PvdA

VVD


Nr. 56 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een aantal gedragsprikkels in het belastingstelsel zodanig kan stapelen dat het draagkrachtprincipe in de knel kan komen;

constaterende dat die gedragsprikkels onredelijk kunnen uitpakken bij belastingplichtigen die het beoogde gedrag niet kunnen vertonen;

verzoekt de regering, in kaart te brengen waar het draagkrachtprincipe in de knel komt door fiscale gedragsprikkels en welke groepen dit betreft, en de Kamer hierover voor 1 april 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Dijkgraaf

Schouten