Stemming

Amendement van het lid Van Weyenberg dat de eis schrapt dat de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur moet zijn vastgelegd in een formele programmeertaal

36,0 %
64,0 %


Houwers

GrBvK

Van Vliet

PVV

CDA

CU

GL

PvdD

D66

Lid-Klein

SGP

VVD

PvdA

GrKÖ

50PLUS

SP


Nr. 52 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG

Ontvangen 11 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel XXXIII, onderdeel A, onder 4, vervalt.

Toelichting

In het wetsvoorstel Belastingplan 2016 wordt voor de S&O-afdrachtvermindering de beperking aangebracht dat de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) programmatuur alleen kwalificeert indien het niet-fysieke logische deelsysteem van een informatiesysteem is vastgelegd in een formele programmeertaal. Met dit amendement vervalt de in het wetsvoorstel opgenomen aanpassing van de definitie van «programmatuur».

Van Weyenberg


Amendement van het lid Van Weyenberg dat de eis schrapt dat de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur moet zijn vastgelegd in een formele programmeertaal

2015-11-11
Dossier: 34302
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-52.html