Kamerstuk 34302-63

Motie van het lid Klein over ruimhartig verstrekken van een VAR aan zelfstandigen in de zorg

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 11 november 2015
Indiener(s): Norbert Klein (Klein)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-63.html
ID: 34302-63

83,3 %
16,7 %

GL

GrKÖ

PvdD

VVD

CDA

PVV

50PLUS

Van Vliet

GrBvK

PvdA

SP

Houwers

CU

SGP

Klein

D66


Nr. 63 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat schijnzelfstandigheid een probleem is dat gecreëerd wordt door werkgevers die goedkoop mensen willen aantrekken;

overwegende dat «echte zelfstandigen», bijvoorbeeld in de zorg, hiervan nu de dupe worden doordat zij vrijwel geen VAR kunnen krijgen, waardoor zij hun werk niet meer kunnen uitvoeren;

overwegende dat de VAR toch waarschijnlijk gaat verdwijnen;

verzoekt de regering om, zolang de VAR bestaat, deze aan zelfstandigen, ook in de zorgsector, ruimhartig te verstrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein