Stemming

Gewijzigde motie van de leden Van Weyenberg en Grashoff (t.v.v. 34302 nr. 61) over geen energiebelasting op laadpalen

80,0 %
20,0 %


GrKÖ

VVD

CDA

SGP

Van Vliet

D66

PvdD

Houwers

CU

GL

PvdA

50PLUS

Lid-Klein

PVV

SP

GrBvK


Nr. 96 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN GRASHOFF TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 61

Voorgesteld 18 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huidige toepassing van de energiebelasting op laadpalen een knelpunt vormt voor de transitie naar elektrisch rijden

overwegende dat de Europese richtlijn voor de energiebelasting een belemmering vormt voor een aanpassing op dit terrein

verzoekt de regering om, met een voorstel te komen dat past binnen de Europese richtlijn, zoals het clusteren van openbare laadpalen.

verzoekt de regering, indien dit niet mogelijk is een voorstel te doen om de energiebelasting aan te passen en daarvoor een derogatieverzoek in te dienen bij de Europese Commissie.

En gaat over tot de orde van de dag

Van Weyenberg

Grashoff


Gewijzigde motie van de leden Van Weyenberg en Grashoff (t.v.v. 34302 nr. 61) over geen energiebelasting op laadpalen

2015-11-16
Dossier: 34302
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Rik Grashoff (GL)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-96.html