Kamerstuk 34302-52

Amendement van het lid Van Weyenberg dat de eis schrapt dat de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur moet zijn vastgelegd in een formele programmeertaal

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 11 november 2015
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-52.html
ID: 34302-52

36,0 %
64,0 %

Houwers

GrBvK

Van Vliet

PVV

CDA

CU

GL

PvdD

D66

Lid-Klein

SGP

VVD

PvdA

GrKÖ

50PLUS

SP


Nr. 52 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG

Ontvangen 11 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel XXXIII, onderdeel A, onder 4, vervalt.

Toelichting

In het wetsvoorstel Belastingplan 2016 wordt voor de S&O-afdrachtvermindering de beperking aangebracht dat de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) programmatuur alleen kwalificeert indien het niet-fysieke logische deelsysteem van een informatiesysteem is vastgelegd in een formele programmeertaal. Met dit amendement vervalt de in het wetsvoorstel opgenomen aanpassing van de definitie van «programmatuur».

Van Weyenberg