Stemming

Motie van het lid Klein over btw-vrijstelling voor alternatieve geneeskunde

24,0 %
76,0 %


50PLUS

GrKÖ

PVV

GrBvK

D66

GL

PvdD

Houwers

SP

VVD

PvdA

SGP

CDA

CU

Lid-Klein

Van Vliet


Nr. 67 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat momenteel de alternatieve geneeskunde niet is vrijgesteld van btw;

overwegende dat de Hoge Raad op 27 maart 2015 heeft geoordeeld dat alternatieve geneeskunde hetzelfde btw-vrijstellingsregime zou moeten hebben als reguliere geneeskunde, mits zij kwalitatief soortgelijke gezondheidskundige diensten uitvoeren als beoefenaren die onder de Wet BIG vallen;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk reparatiewetgeving op te stellen zodat de btw-vrijstelling voor alternatieve geneeskunde wettelijk verankerd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein


Motie van het lid Klein over btw-vrijstelling voor alternatieve geneeskunde

2015-11-11
Dossier: 34302
Indiener(s): Norbert Klein (Lid-Klein)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-67.html