Kamerstuk 34302-88

Motie van het lid Klein over afzien van de opschalingskorting voor gemeenten

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 17 november 2015
Indiener(s): Norbert Klein (Lid-Klein)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-88.html
ID: 34302-88

0,7 %
99,3 %

GL

D66

GrBvK

Van Vliet

GrKÖ

CU

Houwers

SP

PvdA

CDA

Klein

PvdD

50PLUS

VVD

SGP

PVV


Nr. 88 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 17 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet eerder al een opschalingskorting heeft ingeboekt met het idee dat gemeenten verplicht zouden moeten fuseren en dat dit tot 2025 975 miljoen zou opleveren;

overwegende dat het kabinet twee jaar geleden heeft afgezien van het streven naar opschaling van gemeenten naar 100.000+, zonder deze structurele korting echter te schrappen;

overwegende dat het kabinet nu 5 miljard euro extra beschikbaar stelt waarmee men deze korting dus zou kunnen afdekken;

verzoekt de regering, af te zien van de opschalingskorting voor gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein