Kamerstuk 34302-55

Motie van het lid Omtzigt c.s. over op peil houden van de ouderenkorting

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 11 november 2015
Indiener(s): Carola Schouten (CU), Pieter Omtzigt (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-55.html
ID: 34302-55

38,0 %
62,0 %

CDA

GL

GrKÖ

GrBvK

Houwers

Lid-Klein

PvdA

50PLUS

SP

SGP

VVD

PvdD

Van Vliet

D66

PVV

CU


Nr. 55 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verlaging van de ouderenkorting alleen voor 2016 is teruggedraaid, maar dat het Belastingplan nog steeds voorziet in een forse verlaging vanaf 2017;

overwegende dat het wenselijk is dat de ouderenkorting ook voor 2017 en verder op peil dient te blijven;

constaterende dat de regering eerst in de zomer van 2016 naar de koopkracht van ouderen vanaf 2017 wil kijken;

verzoekt de regering, bij het Belastingplan 2017 de koopkrachtreparatie een structureel karakter te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Schouten

Dijkgraaf