Kamerstuk 34302-98

Gewijzigde motie van de leden Bashir en Groot (t.v.v. 34302, nr.58) over dichten van sluiproutes voor het ontlopen van box 2- of box 3-heffingen

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 12 november 2015
Indiener(s): Farshad Bashir (SP), Ed Groot (PvdA)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-98.html
ID: 34302-98
Origineel: 34302-58

71,3 %
28,7 %

CDA

PVV

Houwers

PvdD

D66

PvdA

GL

GrBvK

SGP

CU

VVD

Klein

Van Vliet

GrKÖ

SP

50PLUS


Nr. 98 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN GROOT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 58

Voorgesteld 18 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er verschillende routes bestaan waarmee box 2- en box 3-heffing kan worden uitgesteld of ontlopen;

verzoekt de regering om, bij het Belastingplan 2017 met voorstellen te komen om deze sluiproutes te dichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Groot