Kamerstuk 34302-58

Motie van de leden Bashir en Groot over dichten van sluiproutes voor het ontlopen van box 2- of box 3-heffingen

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 11 november 2015
Indiener(s): Farshad Bashir (SP), Ed Groot (PvdA)
Onderwerpen: begroting belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-58.html
ID: 34302-58
Wijzigingen: 34302-98

Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN GROOT

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er verschillende routes bestaan waarmee box 2- en box 3-heffing kan worden uitgesteld of ontlopen;

verzoekt de regering, voor het zomerreces met voorstellen te komen om deze sluiproutes te dichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Groot