Kamerstuk 34302-100

Gewijzigde motie van het lid Neppérus c.s. (t.v.v. 34302, nr. 73) over een plan om het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)


58,7 %
41,3 %

SGP

PvdA

CU

GrBvK

CDA

GrKÖ

Van Vliet

PvdD

Lid-Klein

SP

PVV

50PLUS

VVD

GL

D66

Houwers


Nr. 100 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NEPPЀRUS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 73

Voorgesteld 18 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er nationale maatregelen aankomen om belastingontwijking tegen te gaan, zoals het laten vervallen van de conserverende aanslag voor directeuren-grootaandeelhouders, de herziening van de Moeder-dochterrichtlijn en de implementatie van het OESO-actieplan (BEPS) tegen belastingontwijking;

overwegende dat deze maatregelen voorzien zijn van een structurele budgettaire opbrengst op termijn;

constaterende dat een goed fiscaal vestigingsklimaat bijdraagt aan bedrijvigheid, een gelijk speelveld voor bedrijven en behoud van banen in Nederland;

verzoekt de regering, een plan te ontwikkelen om het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat op een verantwoorde manier blijvend aantrekkelijk te houden, en dit te presenteren voor september 2016,

en gaat over tot de orde van de dag.

Neppérus

Van Vliet

Klein