Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Van Weyenberg ter vervanging van nr. 47 dat een verschuiving aanbrengt in het vijf miljard-pakket van het kabinet om de middelen gerichter in te zetten voor het stimuleren van werkgelegenheid

22,0 %
78,0 %


CDA

50PLUS

SGP

GrKÖ

PvdD

Van Vliet

Houwers

D66

PvdA

PVV

SP

CU

VVD

GL

Klein

GrBvK


Nr. 85 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 47

Ontvangen 17 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

De in artikel I, onderdeel B, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door:

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 19.922

8,40%

€ 19.922

€ 33.715

€ 1.673

12,05%

€ 33.715

€ 63.236

€ 3.335

40,90%

€ 63.236

€ 15.409

52,00%

II

De in artikel I, onderdeel C, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door:

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 19.922

8,40%

€ 19.922

€ 34.027

€ 1.673

12,05%

€ 34.027

€ 63.236

€ 3.372

40,90%

€ 63.236

€ 15.318

52,00%

III

In artikel I, onderdeel H, onder 1, wordt «€ 3.103» vervangen door: € 3.153.

IV

In artikel I, onderdeel I, wordt «6,159%» vervangen door «8,694%» en wordt «€ 2.769» vervangen door: € 3.481.

V

De in artikel XVII, onderdeel A, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door:

Bij een belastbaar loon van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 19.922

8,40%

€ 19.922

€ 33.715

€ 1.673

12,05%

€ 33.715

€ 63.236

€ 3.335

40,90%

€ 63.236

€ 15.409

52,00%

VI

De in artikel XVII, onderdeel B, opgenomen tarieftabel wordt vervangen door:

Bij een belastbaar loon van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 19.922

8,40%

€ 19.922

€ 34.027

€ 1.673

12,05%

€ 34.027

€ 63.236

€ 3.372

40,90%

€ 63.236

€ 15.318

52,00%

VII

In artikel XVII, onderdeel D, wordt «€ 3.103» vervangen door: € 3.153.

Toelichting

Dit amendement brengt een verschuiving aan in het vijf miljard-pakket van het kabinet om de middelen gerichter in te zetten voor het stimuleren van de werkgelegenheid. Het bedrag van de maximale arbeidskorting wordt ten opzichte van het wetsvoorstel met € 50 verhoogd naar € 3.153.Daarnaast wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting door dit amendement ten opzichte van het wetsvoorstel verhoogd met € 712 naar € 3.481 en wordt het opbouwpercentage van de inkomensafhankelijke combinatiekorting verhoogd van 6,159% naar 8,694%. Het tarief van de derde schijf in de loon- en inkomstenbelasting gaat met 0,7%-punt omhoog naar 40,90%. Voorts wordt de bovengrens van de derde schijf ten opzichte van het wetsvoorstel met € 3.185 verlaagd naar € 63.236 en wordt het afbouwpercentage van de algemene heffingskorting, door de koppeling van het eindpunt van de afbouw van de algemene heffingskorting aan de bovengrens van de derde schijf, verhoogd ten opzichte van het wetsvoorstel van 4,822% naar 5,176%. De budgettaire opbrengst van dit amendement bedraagt € 350 miljoen per jaar. Dit zal bij de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden ingezet voor het verhogen van de kinderopvangtoeslag.

Van Weyenberg


Gewijzigd amendement van het lid Van Weyenberg ter vervanging van nr. 47 dat een verschuiving aanbrengt in het vijf miljard-pakket van het kabinet om de middelen gerichter in te zetten voor het stimuleren van werkgelegenheid

2015-11-17
Dossier: 34302
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-85.html