Stemming

Motie van het lid Van Vliet over het schrappen van artikel 10b uit de Wet vennootschapsbelasting

10,7 %
89,3 %


PVV

VVD

50PLUS

CDA

PvdA

GL

Van Vliet

Klein

CU

D66

SGP

Houwers

GrKÖ

PvdD

GrBvK

SP


Nr. 70 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting (Vpb) in de loop der jaren een waaier aan wettelijke regelingen hebben opgeleverd;

overwegende dat deze regelingen niet allemaal even effectief zijn en de veelvoud ervan de zo breed gewenste fiscale vereenvoudiging niet ten goede komt;

overwegende dat artikel 10b Wet Vpb 1969, dat ervoor moet zorgen dat niet betaalde rente ook niet in aftrek kan komen in bepaalde gevallen, in de praktijk niet wordt gebruikt en er volgens de Staatssecretaris alleen is voor de «preventieve werking»;

overwegende dat alleen een veronderstelde preventieve werking niet voldoende grond oplevert om een wetboek te vullen met instrumenten die niet toegepast worden;

verzoekt de regering om een eerste stap te zetten op weg naar stroomlijning van de vele renteaftrekbeperkingen in de Vpb door artikel 10b te schrappen uit de Wet Vpb 1969,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet


Motie van het lid Van Vliet over het schrappen van artikel 10b uit de Wet vennootschapsbelasting

2015-11-11
Dossier: 34302
Indiener(s): Roland van Vliet (Lid-van Vliet)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-70.html