Stemming

Motie van het lid Klein over mogelijke fiscale onrechtvaardigheid na echtscheiding

2,0 %
98,0 %


Lid-Klein

SGP

CU

Van Vliet

GL

SP

GrKÖ

PvdA

PvdD

VVD

PVV

CDA

Houwers

50PLUS

D66

GrBvK


Nr. 65 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een fiscale onrechtvaardigheid ontstaat bij echtscheiding op het moment dat de fiscale ex-partner meer gaat verdienen;

overwegende dat het zeer onrechtvaardig is dat partner A toeslagen moet gaan terugbetalen als ex-partner B meer gaat verdienen, terwijl dit in een tijdvak gebeurt waarin zij niet meer samenwonen of een gezamenlijke huishouding hebben;

overwegende dat hierdoor mensen op met name het minimumniveau in de problemen kunnen komen, zonder dat zij hier invloed op kunnen uitoefenen;

overwegende dat nieuwe slachtoffers van het systeem voorkomen moeten worden;

verzoekt de regering, met voorstellen te komen om tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld een kwijtscheldingsregeling, zodat mensen niet meer in deze onrechtvaardige situatie terechtkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein


Motie van het lid Klein over mogelijke fiscale onrechtvaardigheid na echtscheiding

2015-11-11
Dossier: 34302
Indiener(s): Norbert Klein (Lid-Klein)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-65.html