Kamerstuk 34302-43

Subamendement van het lid Schouten dat het plafond voor S&O-afdrachtvermindering met € 13 miljoen verlaagt naar € 7 miljoen

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 11 november 2015
Indiener(s): Carola Schouten (CU)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-43.html
ID: 34302-43

12,0 %
88,0 %

50PLUS

CU

D66

VVD

GrBvK

PvdD

Van Vliet

GL

PvdA

Lid-Klein

GrKÖ

SGP

PVV

SP

CDA

Houwers


Nr. 43 SUBAMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN

Ontvangen 11 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor:

Het amendement van de leden Van Weyenberg en Dijkgraaf (stuk nr. 20) wordt als volgt gewijzigd:

In onderdeel II, onder 4, wordt «€ 20.000.000» vervangen door: € 7.000.000.

Toelichting

Op grond van dit subamendement wordt het in het amendement van de leden Van Weyenberg en Dijkgraaf1 opgenomen plafond voor de S&O-afdrachtvermindering met € 13 miljoen verlaagd naar € 7 miljoen. De budgettaire opbrengst van dit subamendement bedraagt € 100 miljoen per jaar. Deze opbrengst wordt gebruikt ter dekking van het amendement Segers/Schouten ingediend op de Begroting Defensie (Kamerstuk 34 300-X, nr.9).

Schouten