Kamerstuk 34302-6

Amendement van het lid Bashir over het terugdraaien van de maatregelen op de verbruiksbelasting op fruit- en groetesappen en mineraalwater

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 22 september 2015
Indiener(s): Farshad Bashir
Onderwerpen: begroting belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-6.html
ID: 34302-6

Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR

Ontvangen 22 september 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel XL vervalt.

II

Artikel XLI, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. De belasting bedraagt per hectoliter voor:

    • a. vruchtensap, groentesap en mineraalwater € 5,70;

    • b. limonade € 7,59.

2. In het tweede lid wordt «factor 4» vervangen door: factor 3.

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat de verbruiksbelasting op fruit-, groentesappen en mineraalwater wordt teruggedraaid op het oude niveau te weten € 5,70. Limonade blijft € 7,59.

Bashir