Kamerstuk 34302-34

Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat de voorgestelde verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt teruggedraaid

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Gepubliceerd: 10 november 2015
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-34.html
ID: 34302-34

23,3 %
76,7 %

50PLUS

Houwers

Lid-Klein

Van Vliet

PvdD

CU

CDA

GrBvK

SP

GrKÖ

GL

VVD

SGP

PvdA

D66

PVV


Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 10 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel I, vervalt.

II

In artikel LII, eerste lid, onderdeel d, wordt «onderdelen I, J en L» vervangen door: onderdelen J en L.

Toelichting

Met dit amendement wordt de voorgestelde verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting teruggedraaid. Daardoor wordt het maximale bedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting ten opzichte van het wetsvoorstel met € 606 verlaagd naar € 2.163 en wordt het opbouwpercentage van de inkomensafhankelijke combinatiekorting ten opzichte van het wetsvoorstel met 2,159%-punt verlaagd naar 4%. De budgettaire opbrengst van dit amendement bedraagt € 301 miljoen per jaar.

Omtzigt