Stemming

Motie van het lid Krol over terugdraaien van de verhoging van de inkomensafhankelijke Zvw-premie

19,3 %
80,7 %


D66

CDA

VVD

Van Vliet

CU

GrKÖ

GL

Houwers

50PLUS

SP

SGP

GrBvK

PVV

PvdA

PvdD

Lid-Klein


Nr. 74 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de inkomensafhankelijke Zorgverzekeringwetpremie (Zvw-premie) voor gepensioneerden in 2016 verhoogd wordt, en voor werknemers en werkgevers verlaagd;

overwegende dat de voorgenomen premieverhoging bijvoorbeeld voor een paar met AOW en een aanvullend pensioen van € 10.000 een negatief koopkrachteffect heeft van 0,3%;

voorts overwegende dat de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden structureel méér in lijn gebracht moet worden met de koopkrachtontwikkeling van werkenden;

verzoekt de regering, de verhoging van de inkomensafhankelijke Zvw-premie voor gepensioneerden terug te draaien en dit budgettair neutraal te dekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol


Motie van het lid Krol over terugdraaien van de verhoging van de inkomensafhankelijke Zvw-premie

2015-11-11
Dossier: 34302
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-74.html