Stemming

Motie van het lid Klein over ruimhartig verstrekken van een VAR aan zelfstandigen in de zorg

83,3 %
16,7 %


GrBvK

PvdA

SGP

GL

VVD

GrKÖ

PvdD

Lid-Klein

D66

PVV

Houwers

50PLUS

CU

SP

Van Vliet

CDA


Nr. 63 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat schijnzelfstandigheid een probleem is dat gecreëerd wordt door werkgevers die goedkoop mensen willen aantrekken;

overwegende dat «echte zelfstandigen», bijvoorbeeld in de zorg, hiervan nu de dupe worden doordat zij vrijwel geen VAR kunnen krijgen, waardoor zij hun werk niet meer kunnen uitvoeren;

overwegende dat de VAR toch waarschijnlijk gaat verdwijnen;

verzoekt de regering om, zolang de VAR bestaat, deze aan zelfstandigen, ook in de zorgsector, ruimhartig te verstrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein


Motie van het lid Klein over ruimhartig verstrekken van een VAR aan zelfstandigen in de zorg

2015-11-11
Dossier: 34302
Indiener(s): Norbert Klein (Lid-Klein)
Onderwerpen: begroting belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34302-63.html