Wetsvoorstel 34550-XVII - 20 september 2016

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Behandelen [geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
Brief regering
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)